วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

เริ่มต้นสิ่งดีๆ กับ asoke

สวัสดีค่ะ
          สำหรับบล็อกนี้ของฉัน ฉันอยากจะบอกว่าเป็นความตั้งใจอย่างมากที่จะทำบล็อกในลักษณะที่มีเนื้อหาสาระแบบนี้ มาตั้งแต่เพิ่งเรื่มเรียนรู้การทำบล็อก เมื่อมีจังหวะเเละเวลา จึงรีบคว้าเอาไว้ เพื่อสิ่งที่อยากทำด้วยใจศรัทธาในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเรา
          ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ฉันขออนุญาติที่จะใส่เนื้อหาต่างๆ ตามใจที่ฉันอยากจะทำแล้วกันนะคะ และเมื่อมีธอกาสก็จะเข้ามาเขียนสาระที่ได้อ่าน ได้พบเจอ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
                     พุทธพจน์     " จงชนะความชั่วด้วยควมดี "
                                          Overcome evil by virtue.
                                         ( Sayings of the Buddha )

                                               สวัสดีค่ะ
                                                    Asoke
0817386295

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 16:56

  The POLO T-Shirts For Men garment length short somewhat may cause the thigh slightly appears the long spot, the upper garment selects the long turndown collar suitably and inserts the bag. Puts on the straight stripe point to lead the shirt, is a color bright ordinary tie again, hits a basic design the slipknot. Should better put on the POLO Sweaters For Men line not obvious pants. The leather shoes with should thick somewhat, increase the altitude POLO Shirts For Men.
  Stature Gao Shouxing the gentleman puts on western-style Polo for women polo lining not to be suitable uses the thin stripe, otherwise the prominent stature shortcoming, the chequer will be the best choice. The upper garment and the pants color are bright on the contrast, this must put on whole set western-style clothing to be better than, the two-row buckles the wide collar's design to be more appropriate. The wide collar shirt matches a moderate fibroin wide tie, should better be the triangle or the vertical small design, adds a turndown collar vest again, causes the build obviously thick. The long sleeve for women should have the obvious pleat line and fold the foot, uses the POLO L-Sleeved Shirt For Men leather belt and the thick bottom shoes, makes one increase the sincere true polo shirt.

  ตอบลบ
 2. The blog is so beautiful,and the articles is great!It' s so usful to me ,thanks very much!Buy WOW GoldLet me tell you a joke:One day a pregnant women across the road was a police stopped, then pregnant women say: 'why are you hold me? I first did not run a red light, the second Cheap Runescape Gold
  I get zebra crossing, the third I not line pressing, what makes you sent me the money! "
  Police said: "you overload!"Buy Diablo 3 Gold

  ตอบลบ
 3. Great, i read 3 times. Sometimes diablo 3 gold violently a step, this time will generate a wave at the same time to all sides of the fireball attack players. Most in need of the warning is a dungeon, if the player is off into d3 gold the dungeon, Diablo dungeon cast after transfer to the front of your catch you, cause huge damage.

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2556 01:58

  The currency used in World of Warcraft, WoW is known as cheap wow gold. World of Warcraft itself is arguably the most popular MMORPG in the world today, with over 10 million subscribers playing regularly across the globe. Since its release on November 23, 2004, WoW has experienced phenomenal growth and seen the release of a number of expansion packs, including Burning Crusade, Cataclysm, Wrath of the Lich King, and Mists of Pandaria. Thanks to a team buy wow gold dedicated to regularly updating and tweaking the title, it continues to dominate the online game market.The game's currency, aion kinah is obtained by completing quests, defeating monsters and even through the in-game auction house. You can also buy aion kinah right here on myjoxgold.com, we offer low prices and speedy, guaranteed delivery cheap aion kinah.

  ตอบลบ
 5. Excellent article, I really like leather shirts recently I bought my first leather shirt from Leather Baba Brand leatherbaba.com/leather-chaps-for-sale, and that was my excellent experience with them.

  ตอบลบ