วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

เริ่มต้นสิ่งดีๆ กับ asoke

สวัสดีค่ะ
          สำหรับบล็อกนี้ของฉัน ฉันอยากจะบอกว่าเป็นความตั้งใจอย่างมากที่จะทำบล็อกในลักษณะที่มีเนื้อหาสาระแบบนี้ มาตั้งแต่เพิ่งเรื่มเรียนรู้การทำบล็อก เมื่อมีจังหวะเเละเวลา จึงรีบคว้าเอาไว้ เพื่อสิ่งที่อยากทำด้วยใจศรัทธาในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเรา
          ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ฉันขออนุญาติที่จะใส่เนื้อหาต่างๆ ตามใจที่ฉันอยากจะทำแล้วกันนะคะ และเมื่อมีธอกาสก็จะเข้ามาเขียนสาระที่ได้อ่าน ได้พบเจอ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
                     พุทธพจน์     " จงชนะความชั่วด้วยควมดี "
                                          Overcome evil by virtue.
                                         ( Sayings of the Buddha )

                                               สวัสดีค่ะ
                                                    Asoke
0817386295